naar top
Menu
Logo Print
04/09/2019 - RENÉ BROEKAERT

Totaalomzet zakenbarometer 2018 2019 eerste semesterZAKENBAROMETER EERSTE HELFT 2019

Grote verschillen tussen noord en zuid, aantal klanten blijft stabiel

De laatste jaren kende de schoenensector, in de stenen winkels althans, een voortdurende omzetdaling ten opzichte van het jaar voordien. Ook tijdens het eerste semester van dit jaar was dit het geval: een gemiddelde omzetdaling van 2,6% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, met 3,1% minder verkochte paren. Dat zijn negatieve gegevens, die evenwel om nuancering vragen. Het gaat hier immers om gemiddelden en eens te meer moet worden benadrukt dat er ook heel wat winkeliers best tevreden zijn met de gerealiseerde cijfers en die met de glimlach een plus noteren.

Zakenbarometer

TEGENSTELLING NOORD-ZUID

De redactie van de zakenbarometer beschikt over een zeer groot aantal gegevens van collega's schoenwinkeliers, en we stellen vast dat zowat de helft ervan de eerste zes maanden van 2019 kon afsluiten met een plus ten opzichte van het voorbije jaar. Belangrijke nuance: het gaat om gemiddelden over geheel het land! Zeer treffend is immers de vaststelling dat de resultaten van de vijf Vlaamse provincies gemiddeld veel gunstiger zijn dan deze uit het Zuiden van het land. We verwijzen hiervoor naar de cijfers waarover we beschikken en eveneens naar de commentaren van de Nationale Federatie van het schoenbedrijf.
In het Zuiden van het land klokt het eerste semester van het land af op 9,9% minder omzet en 8,1% minder paren ten opzicht van vorig jaar. “Het is duidelijk dat de wereld van de schoendetailhandel erg ziek is …", besluit de woordvoerder met betrekking tot Wallonië. Als we dan zien dat op nationaal vlak de verliezen qua omzet en aantal paren beperkt blijven tot respectievelijk 2,6% en 3,1%, is de conclusie duidelijk. Een verklaring voor dit verschijnsel hebben we niet. Het is ook helemaal niet de bedoeling er politieke of communautaire conclusies aan te verbinden. We stellen immers vast dat ook in Wallonië heel wat gerenommeerde zaken met pluscijfers uitpakken, terwijl er in Vlaanderen ook topwinkels in het rood zwemmen.

Zakenbarometer

POSITIEVE CIJFERS

Soms zijn er omstandigheden die de cijfers positief of negatief beïnvloeden. Speciale uitverkopen (onder meer voor verbouwingen), sluiting van een concurrent in dezelfde gemeente, uitbreiding van het assortiment met kleding en lederwaren, een beter klantengericht aanbod, gesteund door gepersonaliseerde acties op Facebook en andere sociale media brengen geld in de kassa. Anderzijds zijn bijvoorbeeld nieuwe vestigingen van filiaalzaken in de buurt of wegeniswerken vaak verklaringen voor negatieve omzetten. Er zijn ook een groot aantal collega's die er zonder speciale acties of omstandigheden toch in slagen het eerste semester positief af te sluiten.

RENTABILITEIT, OMZET EN WINST

Omzetcijfers op zichzelf zijn geen absolute waardemeters voor de rentabiliteit van een zaak. Wie 20% meer inkoopt en 10% meer omzet genereert, kan uiteraard spreken van een stijgende omzet. Dat de uiteindelijke winst daalt, is uit die cijfers niet altijd op te maken. Omgekeerd geldt die redenering eveneens. Een aantal winkeliers heeft de laatste seizoenen inderdaad minder ingekocht. Door selectiever te kiezen, sommige merken te verlaten en andere mee in het assortiment op te nemen, kan men vaak belangrijke besparingen bij de inkoop realiseren. Het absolute omzetcijfer daalt wellicht met een klein percentage, maar op het einde van de rit blijft er meer winst in de kassa. En dat blijft uiteraard het belangrijkste streven van iedere handelaar.

ZakenbarometerKLANTENBESTAND

Het is een feit dat de internetverkoop een groeiend aandeel van de schoenenverkoop aanzuigt. Vermits het algemeen schoenverbruik niet spectaculair toeneemt, is de stenen winkel het belangrijkste slachtoffer van die evolutie. Een waarheid als een koe. Het is dan ook des te merkwaardiger vast te stellen dat het klantenbestand bij heel wat bestaande winkeliers niet afneemt, integendeel. Uit onze enquête blijkt dat ongeveer 33% van de winkeliers zijn aantal klanten zag toenemen tijdens de eerste helft van dit jaar. Een andere 33% spreekt van een status quo, en slechts één winkelier op drie voelt dat het aantal klanten daalt.
Het groeiend klantenbestand kan vaak verklaard worden door het feit dat er nieuwe, beter klantgerichte collecties en merken worden aangeboden. Al vele jaren spreekt men over een natuurlijke selectie bij de schoenhandelaars. “Wie niet rendeert moet er uit", zo luidt het. Wellicht is de grote kuis nu volop bezig.

BESTE VERKOPEN OP VRIJDAG EN ZATERDAG

Uit de statistieken blijkt dat vrijdag en zaterdag nog altijd de beste verkoopdagen zijn, gevolgd door de woensdag. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd 44,1% van de omzet op vrijdag + zaterdag gerealiseerd. Dat is perfect vergelijkbaar met de cijfers uit 2018 (41%) en 2017 (43,6%). Ook de woensdag blijkt een goede verkoopdag met gemiddeld 19% van de omzet gedurende de laatste drie jaren. Misschien is de vrije schoolnamiddag daar een verklaring voor.

Maandagverkopen krimpt

Opmerkelijk is ook dat de verkopen op maandag afkalven. In 2017 was de maandag nog goed voor 12,4% van de verkopen, vorig jaar slonk dit naar 11,6% en dit jaar wordt op maandag nog maar 7,8% van het omzetcijfer gerealiseerd. Bij het opstellen van de statistieken hebben we rekening gehouden met het feit dat een aantal schoenwinkeliers ook op zondag geopend zijn. Dat is meestal het geval aan de kust en in andere toeristische centra. We beschikken over een onvoldoende groot aantal gegevens om daar betrouwbare statistieken uit te distilleren, vandaar ook het feit dat de totalen van de zes weekdagen in onze tabellen ook geen 100% bereiken. Bij velen is maandag(voormiddag) sluitingsdag, en dat speelt ook een rol bij deze percentages.

ZakenbarometerZakenbarometer

FEBRUARI BLIJFT DE ZWAKSTE MAAND

De spreiding van de verkopen over de eerst zes maanden blijft de laatste jaren vrijwel ongewijzigd. Februari is niet alleen de kortste, maar ook de zwakste verkoopmaand. De solden zijn dan voorbij, en het is meestal nog te vroeg (en te koud) om met de zomercollectie te scoren. De weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat dit jaar de maand april relatief zwak was, maar over meerdere jaren bekeken, blijft alles toch nog binnen de gemiddelden.

KINDERSCHOENEN = SPECIALISATIE

In het globale marktbeeld van de traditionele schoenwinkel met een aanbod voor dames, heren en kinderen blijkt dat deze laatste categorie aan impact inboet. Steeds meer handelaars verbannen het kinderschoenaanbod uit hun assortiment. Blijkt immers dat het zeer moeilijk is om dit marktsegment juist in te schatten. Het wordt meer dan ooit specialisatie. We zien dat gespecialiseerde kinderschoenwinkels best hun plaats verwerven in de markt, en dat zelfs nieuwe initiatieven gunstige resultaten boeken. Het aanbod van kinderschoenen beperkt zich niet tot de (al dan niet gespecialiseerde) schoenwinkels, ook in grootwarenhuizen, kinderkledingwinkels en andere verkoopcentra worden kinderschoenen verkocht.

Zakenbarometer

CASH VERDWIJNT

Bij vier op de vijf paar schoenen, die in de winkel worden aangekocht, gebeurt de betaling met bancontact. Dit is het betalingsmiddel bij uitstek en het gebruik stijgt ieder jaar: van 71% in 2017 naar 72,7% in 2018 en naar 79% in 2019. Cashbetalingen verliezen dan weer terrein: van 17,2% in 2017 naar 15,8% in 2018 tot 13,3% dit jaar. Het gebruik van de kredietkaart daalt van 11% naar 7,2%. Andere alternatieve betaalwijzen zoals mobile payment komen maar niet van de grond, althans niet in de schoenenbranche. Slechts weinig winkeliers bieden die mogelijkheid aan en ook het aantal gebruikers is nog verwaarloosbaar. Dat evolueert zeker in de loop van de komende jaren.

VERDEELD OVER DE TOEKOMST

De sfeer van absoluut pessimisme verdwijnt stilaan in onze mooie schoenenbranche. De ene helft van de winkeliers ziet geen toekomst meer en snakt naar het einde van de carrière, vaak zonder hoop de zaak te kunnen overlaten. De andere helft ziet dan weer zijn klantenbestand stijgen of gelijk blijven: “'We hopen dat we op een keerpunt staan … en verwachten een lichte groei tot 5% dit jaar," luidt het dan.