naar top
Menu
Logo Print
27/02/2019 - RENÉ BROEKAERT

TCLF: DIGITALE UITDAGINGEN VOOR TEXTIEL – KLEDING – LEDER - SCHOEISEL

Op vrijdag 8 februari 2019 werd op de zetel van de CEC (Confédération Européenne de la Chaussure) in Brussel een studiedag georganiseerd over de resultaten van het onderzoek gevoerd naar de nood aan digitale kennis in de sectoren van TCLF (Textile, Clothing, Leather and Footwear industries). Euratex, Cotance, CEC en Industriall Europe, de erkende Europese sociale partners in de vier sectoren hebben dit programma op touw gezet, met de steun van SPIN360, met het oog op het invullen van de digitale noden in de sectoren die ze vertegenwoordigen.

cec

EUROPEAN SKILLS COUNCIL

Onder de auspiciën van de Europese Gemeenschap publiceerde de European Skills Council in 2014 een rapport over de nood aan nieuwe beroepen binnen de TCLF sectoren, als gevolg van de digitalisering. De vier hogergenoemde Europese partners hebben het profiel opgesteld van 9 nieuwe digitale beroepen en de daaraan gekoppelde vakbekwaamheid. Het is de bedoeling om voor die negen specifieke beroepen matrixen te ontwikkelen. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de toekomstige impact van deze nieuwe beroepen in het kader van de Europese tewerkstelling en de strategische ontwikkeling van de TCLF sectoren, werd onderzoek gevoerd bij een relevant aantal groepen (industriële verenigingen, vakbonden, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen op alle niveaus, openbare besturen enzovoort).

SAMENVATTENDE STUDIEDAG

Op vrijdag 8 februari 2019 werden de resultaten van die verschillende studies op een rijtje gezet en voorgesteld door een tiental verschillende sprekers, die stuk voor stuk de verschillende aspecten van de digitale toekomst in de verschillende sectoren onder de loep namen. Vacatures: de overheid, de bedrijven en de opleidingsinstituten concluderen dat er in de komende jaren in Europa zo’n 600.000 nieuwe gespecialiseerde ITC vacatures zullen ontstaan in deze vier TCLF sectoren. Voor de schoenensector zal er in de toekomst vooral nood zijn aan Leather Technologists, Digital Marketing Professionals, Product Trend Managers, 3D Designers en patroonmakers, Supply Chain Data Managers en ook R&D en Informatica researchers. Wanverhoudingen: uit het onderzoek blijkt onder meer dat er in veel gevallen onvoldoende evenwicht bestaat tussen de bestaande opleidingen en de concrete noden op de werkvloer.

NIEUWE OPLEIDINGSCURSUSSEN

Er is vooral nood aan technische en praktijkgerichte opleidingen, in functie van de meest geavanceerde technologie, de nieuwste materialen en de nieuwe software. Voor de schoenensector is er vraag naar overzichtscursussen met betrekking tot software en materiaalkennis, ontwikkeling van 3D-systemen (met inbegrip van leesten en hakken) en een nieuwe cursus waarbij 3D- en Virtual Reality-systemen kunnen worden gecombineerd.

EUROPESE STRATEGIE

Digitalisering is vaak verschillend naargelang van land of regio. Voor de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten wordt het noodzakelijk om grensoverschrijdende technieken uit te werken, uitgaand van lokale of nationale experimenten. In deze context heeft de Europese Commissie in 2016 een Digitising European Strategy uitgewerkt. Het is de bedoeling om de competitiviteit van de EU in digitale technologie te versterken, zodat elk bedrijf in Europa in om het even welke sector en op om het even welke locatie volledig kan profiteren van de digitale innovatie.

CONCLUSIE

Uit de studie blijkt dat het meer dan ooit noodzakelijk is om de hiaten in de digitale noden aan te pakken via de significante modernisering van opleidings- en trainingsprogramma’s op Europees vlak. 

INFORMATIE OVER DE PROJECTEN EN OVER DE STUDIEDAG

www.digitaltclr.eu en www.cec-footwearindustry.eu