naar top
Menu
Logo Print

ZAKENBAROMETER JULI 2017: RUSTIGE SOLDENMAAND

René Broekaert

De maand juli 2017 sluit af met een lichte omzetdaling (-4,8%) en minder parenverkoop (-3%) dan juli 2016. Toch is er geen sprake van pessimisme, omdat er in veel gevallen tijdens de maand juni al wat kortingen werden toegestaan, onder vorm van koppelverkoop en andere speciale acties. De negatieve cijfers compenseren de resultaten van juni. De weersomstandigheden in juli 2017 waren perfect normaal, vergeleken met het langjarig gemiddelde van het KMI, zodat ook hier niet al te veel commentaren te rapen viel. De eerste twee maanden van dit jaar waren uiterst negatief voor de verkoop in de schoendetailhandel, met respectievelijk -10,6 %en -7,1% ten opzichte van 2016, en het kost dan ook heel wat moeite om die valse start goed te maken.

 

 Feit is dat we vorig jaar eind juli nog te maken hadden met een omzetdaling van 7,2% ten opzichte van het jaar voordien, en dat die daling dit jaar slechts 1,2% bedraagt. Het is zoals met onze staatsschuld: ze blijft stijgen, maar minder snel. Laat ons hopen dat tegen eind van dit jaar de trend keert (althans wat onze schoenenbranche betreft!) en dat we het jaar 2017 minstens met een status quo ten opzichte van 2016 kunnen afsluiten. Het overzicht van de globale resultaten van het eerste semester van 2017 leest u in de printversie van Shoes Magazine van augustus.

OMZETCIJFERS EN RENDEMENT

We hebben het hier al uitentreuren geschreven: niet de omzet, noch het aantal verkochte paren is relevant: het rendement op het einde van de rit is het enige wat telt voor een positief resultaat. Wie 10% minder heeft ingekocht dan het jaar voordien, en een omzetdaling noteert van -5%, houdt op het einde van de rit wellicht nog meer winst over dan voorheen, en toch ziet het er in absolute cijfers minder goed uit. Eens te meer is dit een moeilijkheid om de percentages van omzetten en aantallen paren te interpreteren.