naar top
Menu
Logo Print
16/01/2019 - RENÉ BROEKAERT

Barometer december 2018 - deel 3

SPERPERIODE EN SOLDEN: ANARCHIE

Meer dan ooit vormt de prijspolitiek in de schoen- en modedetailhandel het belangrijkste thema bij de beoordeling van de commerciële resultaten. De wetgeving en reglementering met betrekking tot sper- en soldenperiodes is volledig uitgehold. Welke zin heeft de sperperiode nog als onder het mom van koppelverkoop in december al zware kortingen worden aangeboden? De consument is niet blind en begrijpt heel goed wat er aan de hand is. Voeg daarbij nog de extra koopjesdagen in de loop van het jaar, black Fridays, cybermondays, en alle andere Sint- en opendeurkortingen, en het hek is helemaal van de dam.

solden

GEEN SOLDEN MEER ?

Steeds meer traditionele schoenwinkeliers stellen zich ernstige vragen bij het beleid inzake opruimingen en kortingen.

1. De wetgeving is achterhaald.
De sperperiode is volledig uitgehold door het feit dat koppelverkoop is toegestaan, daar waar we in de Wet betreffende de Handelspraktijken lezen: “…gedurende de sperperiode is het verboden aankondigingen van prijsverminderingen, evenals die welke een prijsvermindering suggereren,…te verrichten…” Maar op tweede paar 50% korting geven, dat mag wel.

2. De timing van de opruimingsperiode is totaal wereldvreemd.
Volgens het KMI is februari de koudste maand, en augustus de warmste. Nochtans beginnen de opruimingen begin januari en begin juli. Logischerwijze zouden die periodes met minstens twee maanden moeten opschuiven. Nogmaals citaat uit de Wet op de Handelspraktijken “…onder opruiming of solden moet worden verstaan: elke tekoopaanbieding …van producten … met het oog op seizoenopruiming van het assortiment van de verkoper…” Begin juli (en in de praktijk al tijdens de maand juni) korting geven op sandalen, als de warmste dagen nog moeten komen, dat is absolute kolder. Idem voor de winter.

3. De overheid heeft geen enkele controle op wat er uit het buitenland op de e-markt wordt aangeboden.
Daar is nergens een Belgische wet van toepassing. Aanbiedingen onder de inkoopprijs, verkoop met verlies, allemaal verboden in België, maar uit het buitenland, geen controle.

4. Integendeel, de buitenlandse e-commerce wordt nog gesubsidieerd door de Belgische staat.
Kijk maar naar de rode loper (onder de vorm van belastingkorting en subsidies) voor de vestiging van buitenlandse pakjesretailers in Luik… “We creëren in die distributiecentra 3000 nieuwe jobs”, zo luidt de stem van onze vice-premier Peeters. Maar hoeveel banen er in de zelfstandige detailhandel verloren gaan, wordt niet meegerekend.

5. De Wetgeving wordt toch niet gecontroleerd, en zeker niet gesanctioneerd, heel wat filiaalzaken lappen die wetgeving dan toch letterlijk aan hun laars.

6. Bij de topmerken in schoenen en lederwaren heeft men het al begrepen.
Bij Vuitton, Delvaux, Hermes, Prada en andere Chanels is het woord kortingen volledig uit het winkelbeeld verdwenen.

GEHEEL ANDERE AANPAK?

Hoe het verder zal evolueren, kan niemand voorspellen. Feit is dat de klassieke winkelier, met de bestaande marges, onmogelijk de strijd kan winnen tegen de prijsdumpers. Een nieuwe tendens steekt de kop op: steeds meer detailhandelaars weigeren het spel van het opbod met kortingen mee te spelen. Geen Black Friday of koppelverkoop meer. Enkel nog kortingen tijdens de solden, en dan nog alleen op de restanten van het lopend seizoen. Of zelfs een geheel andere benadering: het gehele jaar door, in de winkel, ergens op een apart plekje, een rek met afgeprijsde modellen, die écht aan het eind van hun seizoen zijn. Geen kortingen meer? De normale winstmarge wordt behouden, de geloofwaardigheid van de winkelier wordt in ere hersteld, en men heeft tijd en middelen om op een andere manier positieve service te bieden aan de klant,