naar top
Menu
Logo Print
12/02/2018 - RENÉ BROEKAERT

ZAKENBAROMETER JANUARI 2018

VERKOOP IN TWEE SNELHEDEN

De verkoopresultaten in de zelfstandige schoendetailhandel tijdens de maand januari 2018 zou men moeten opsplitsen in twee types: zij die reeds de hele maand december kortingen toestonden onder verschillende vormen, en diegenen die volgens de geest van de wet gewacht hebben tot 3 (of 2) januari om effectief met solden en prijsverminderingen te starten.

De eerste groep behaalde minder goede resultaten dan de tweede groep, wellicht ook voor het geheel van de maanden december en januari. Het gemiddelde resultaat van -3,5% omzet en -2,5% verkochte paren in januari 2018 tegenover januari 2017 is dan ook met de nodige korrel zout te nemen. Uit een rondvraag van Comeos blijkt dat er in vergelijking met de solden van 2017 de voorbije maand 5% minder verkocht zou zijn. Volgens die bron leggen de handelaars de schuld bij het weer.

Omzetcijfers en verkochte schoenparen

SPERPERIODE ONDER DRUK

Het is een feit dat de sperperiodes van december en juni de laatste seizoenen sterk onder druk staan. In principe is het tijdens die periodes verboden kortingen aan te kondigen, maar koppelverkoop blijft - onder druk van Europa - wel toegestaan. Een contradictorische situatie waarover reeds veel inkt is gevloeid.

De filiaalzaken hebben al lang hun conclusies getrokken: zij geven zowat het gehele jaar door kortingen onder de een of andere vorm, en ook door het woord 'sperperiode' laten ze zich niet afschrikken. Bij die winkels loopt de sperperiode rimpelloos over naar de opruimingen: enkel de schreeuwerige affiches op de winkelramen en de fluo-'solden'-slogans maken het verschil.

“Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen", luidt het spreekwoord, maar in dit geval zijn het de sterkste zelfstandige zaken die voldoende moed hebben om niet meegesleurd te worden in de maalstroom van de kortingen in december (en juni). Wie wel kon wachten, bereikt blijkbaar betere resultaten, dat blijkt althans uit onze enquête.

Dit is geen kritiek op de aanpak van het probleem: we kunnen ons best voorstellen dat de externe druk te sterk kan zijn en dat in sommige gevallen de klanten zelf baas (willen) spelen over de prijzenpolitiek in de winkels. Ook is voor een aantal winkeliers de druk van de vaste kosten (huur en lonen) en van de facturen van de leveringen van de nieuwe collectie te groot en moeten er noodmaatregelen getroffen worden.