naar top
Menu
Logo Print

ZAKENBAROMETER DECEMBER 2017:
KORTINGEN VERVALSEN VERKOOPBEELD RESULTATEN AFHANKELIJK VAN PRIJZENPOLITIEK

René Broekaert

De verkoopresultaten in de schoendetailhandel tijdens de maand december 2017 zouden in feite in drie categorieën moeten worden opgesplitst. De filiaalzaken noteerden uitstekende cijfers, met resultaten die tussen 10% en 15% hoger lagen dan tijdens december 2016. De verklaring hiervoor is duidelijk: bij de ketens vlogen de decemberkortingen in het rond, al vanaf de eerste dag van de maand. Koppelverkoop was de vaakst gebruikte term, maar ook andere benamingen en grote %-tekens lieten niets aan de verbeelding over.

Wat de zelfstandige detailhandel betreft, is het fenomeen vergelijkbaar: wie in december al startte met koppelverkoop, realiseerde een veel hogere omzet dan diegenen die trouw de geest van de wet op de sperperiode respecteerden. Wie een gemiddelde maakt van de cijfers die door de zelfstandige detailhandelaars werden gerealiseerd, komt tot een matige plus van 2,3%, maar eens te meer is dit een gemiddelde dat door weinig individuele winkels werd gerealiseerd. De percentages schommelden van -18 tot +16%. Wat het aantal paren betreft, lag het gemiddelde een stuk hoger, precies als gevolg van de koppelverkoop.

zakenbarometer december 2017 omzet

DECEMBER SOMBER EN NAT

De meeste schoenhandelaars hadden op het eind van het klassieke winterseizoen, eind november, nog heel wat voorraad in de rekken staan. Dit zorgde voor druk op de liquide middelen, want lonen, huur, verwarming en facturen zijn niet conjunctuur- of klimaatgebonden.

Wat dat laatste betreft, december was een uitzonderlijk natte en sombere maand. Er viel 130 mm neerslag op 26 dagen, tegenover 81 liter op 19 dagen normaal. En de zon was zelfs nauwelijks te zien: slechts 10,5 uur voor de hele maand december, tegenover gemiddeld meer dan 45 uur. Slecht weer voor de traditionele wandelstraten.