naar top
Menu
Logo Print

ZAKENBAROMETER OKTOBER 2017: WEBSHOPS BIJ DE EENWINKELSZAKEN

De overgrote meerderheid van detailhandelaars, die hun collecties via een eigen webshop aanbieden, realiseren slechts een minimale omzet via dat kanaal. Bij de meesten betekent dat slechts 5% van de totale omzet.

En de beoordeling van hun eigen webshop?
'Matig tevreden' is het meest gehoorde commentaar. Een collega, die bijna 30% van zijn omzet via zijn webshop genereert, zegt tevreden te zijn, maar spreekt meteen ook over het arbeidsintensieve karakter van die verkoop en de vrij hoge kosten die eraan gekoppeld zijn.
Een andere winkelier schrijft met een knipoog: 'Wij hebben geen webshop, en we zijn zéér tevreden!'
In de praktijk is de website/shop van de eenmanszaak overwegend een informatieplatform waarop de consument kan zien wat er in de winkel aangeboden wordt. Voor de eigenlijke aankoop zelf gaat men toch nog zelf in de winkel passen … en kopen!
We besluiten met wat we in de inleiding schreven: nog twee maanden te gaan in 2017, hoop doet leven!

-------------------

SPERPERIODE EN SOLDEN 2017-18

Er zijn de laatste seizoenen heel wat misverstanden ontstaan over de juiste toepassing van de sper- en opruimingsperiode in de schoen- en lederwarenhandel. Een korte samenvatting van de reglementering vandaag:
Een onderneming mag enkel de goederen in solden verkopen die ze al te koop heeft aangeboden gedurende minstens dertig dagen en die nog in haar bezit zijn aan het begin van de soldenperiode.

SOLDENPERIODE

De eerstkomende opruimingsperiode loopt van woensdag 3 januari 2018 tot woensdag 31 januari 2018. Een aankondiging van een prijsvermindering moet dus effectief zijn en mag niet misleidend zijn, dit wil zeggen dat ze toegepast moet worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. Tijdens de soldenperiode mag de onderneming ook met verlies verkopen.

SPERPERIODE

De presoldenperiode (sperperiode) is de periode van één maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode. De eerstkomende sperperiode loopt dus van zondag 3 december 2017 tot en met dinsdag 2 januari 2018. Voor de sectoren kleding, lederwaren en schoenen verbiedt de wet prijsverminderingen aan te kondigen die hun uitwerking hebben tijdens de periode die aan de solden voorafgaat (de sperperiode), of waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering tijdens deze periode. Handelsmanifestaties georganiseerd tijdens de sperperiode Tijdens de sperperiode mogen er prijsverminderingen worden toegepast op braderijen die: georganiseerd worden door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking; hoogstens vier dagen duren per sperperiode