naar top
Menu
Logo Print
28/11/2018 - TILLY BAEKELANDT

FINANCIËLE LEASING

WAT?leasingmobility

Een financiële leasing is een overeenkomst waarbij de leasinggever de bestelwagen aanschaft om die voor een vooraf opgestelde termijn en vergoeding ter beschikking te stellen van de leasingnemer. Het leasingcontract is in principe niet opzegbaar. De leasinggever wordt juridisch eigenaar van de bestelwagen en de leasingnemer economisch eigenaar. Dit wil zeggen dat de leasingnemer verantwoordelijk is voor het onderhoud, herstel, de verzekering, belastingen en dergelijke meer van de bestelwagen. Het kapitaal wordt via maandelijkse huurgelden bijna volledig terugbetaald aan de leasinggever. Op het einde van het contract heeft de leasingnemer de optie om de bestelwagen aan te kopen tegen een vooraf afgesproken restwaarde (max. 15%).

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING?

Bij een financiële leasing wordt de bestelwagen geactiveerd op de balans en er elk jaar op afgeschreven. Dit volgens de economische levensduur van het goed (vijf jaar voor een bestelwagen) en niet volgens de duur van het contract. De intresten die aangerekend worden in de leasingvergoeding kan u in kosten opnemen en dus aftrekken van het resultaat. Boekhoudkundig is dit dezelfde situatie als wanneer u de bestelwagen had aangekocht en gefinancierd via een lening bij de bank.

GEWIKT EN GEWOGENaankoopoflease

Voordelen?

  • Zonder zware investering een bestelwagen verwerven, geen eigen inbreng vereist.
  • Leasing wordt gemakkelijker toegestaan dan andere financieringsvormen, daar de leasingmaatschappij juridisch eigenaar blijft van de bestelwagen en deze als waarborg dient.
  • De leasingmaatschappij doet de voorfinanciering van de btw.
  • Leasingscontracten zijn doorgaans flexibeler.
  • Lage restwaarde, waardoor u de bestelwagen aan een interessante prijs kan overnemen.
  • U betaalt pas de eerste huurprijs op het moment dat u in het bezit bent van de bestelwagen.

Nadelen?

  • Bij financiële leasing zijn de verzekering, het onderhoud, de winterbanden en dergelijke meer niet voorzien in het contract. Voor deze zaken staat u zelf in.
  • Het vroegtijdig verbreken van het contract kan duur oplopen.
  • Wanneer u het aantal contractueel afgesproken kilometers overschrijdt, levert dit extra kosten op.

Op het einde van het contract heeft de leasingnemer de optie om de bestelwagen aan te kopen tegen een vooraf afgesproken restwaarde (max. 15%).

Bankenterminologie

We zien dat banken vaak een operationele renting en financiële renting aanbieden. Wat de banken als operationele renting naar voren schuiven, is in feite een operationele leasing zonder aankoopoptie. De financiële renting is een operationele leasing met op het einde van het contract de aankoopoptie tegen een vooraf afgesproken restwaarde die hoger ligt dan 15% van de aanschaffingswaarde.

Met dank aan Alaska, advisors-accountants-auditors