naar top
Menu
Logo Print

Verzoekschrift tot vernietiging bijkluswet ingediend

Unizo, Boerenbond en sectorfederaties willen af van oneerlijk concurrentie
magazine

Op 24 januari hebben Unizo, Boerenbond en acht sectororganisaties die zijn aangesloten bij Unizo hun gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de bijkluswet ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Ze hebben die stap gezet omdat de wet de deur openzet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan.
De betrokken sectorfederaties, Unizo en Boerenbond kunnen de bijkluswet enkel aanvaarden indien er harde garanties zouden zijn dat de ‘occasionele diensten’ waarvan sprake effectief worden beperkt tot vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening van de wet. Daarnaast vinden ze het onaanvaardbaar dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden verderzetten als onbelaste bijverdienste.
Unizo betreurt ook dat de wet de 10% belasting op diensten die via elektronische platformen worden verricht, heeft afgeschaft. In zijn huidige vorm biedt de bijkluswet geen enkele garantie dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen).

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354