naar top
Menu
Logo Print

Flexijobs in detailhandel

toepassingsgebied vanaf januari 2018 uitgebreid
magazine

Het gebruikmaken van flexijobs was eerder al mogelijk in de horeca en bestaat erin dat personen die reeds een hoofdactiviteit uitoefenen, in een horecazaak kunnen werken een hiervoor een flexiloon ontvangen.

Het voordeel van een flexijob is dat de totale kost voor de werkgever lager is dan dat de werknemer netto meer overhoudt dan wat hij via een gewone tewerkstelling zou verdienen.

Met het zomerakkoord van de federale regering is het toepassingsgebied vanaf 1 januari 2018 uitgebreid tot detailhandel en kappers.   kunnen ook gepensioneerden voortaan gebruik maken van flexijobs en zo een hoger netto inkomen verwerven.  Dit inkomen wordt als beroepsinkomen beschouwd en hiermee wordt rekening gehouden bij het beoordelen van het al dan niet overschrijden van de grenzen van de toegelaten cumulatie.

Voor wie? 
m beroep te kunnen doen op flexijobs dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Flexijobs staan open voor iedereen die minstens 4/5de elders werkt

Verder moet er, voor de werknemer begint te werken, een geschreven kaderovereenkomst worden opgemaakt.

UNIZO

UNIZO

+3222122511
+3222309354